The days that were…

24 en 25 juni was het dus zover. Onze eerste deelname aan het Landelijk Open Atelierweekend. Ik zeg onze, want het feest werd verdeeld over de clubleden die Atelier de Hoogzit frequent bezoeken en ondergetekende.

Gezien de temperaturen vreesde ik even beter voor het vak ijsventer dan kunstenaar te hebben gekozen. Maar ondanks de 28 op zaterdag en 31 graden Celsius op zondag werd het onverwacht maar verhoopt gezellig druk!

De één na de andere bezoek(st)er kwam het pad opwandelen en bekeken de open schuur ten bate van Brooks Hospital, waar ik PK Art presenteerde (schilderijen van paarden en oldtimers), vervolgens konden zij mijn moeder’ s  heerlijkheden in de vorm van Veluwse taferelen in drinken en vonden de belangstellenden boven op de lestafels een verscheidenheid aan onderwerpen van de clubleden.

Tevens nog wat illustratiewerken van mezelf en werk in wording.

Met dank aan alle bezoekers voor de warme reacties en nieuwe connecties die gemaakt zijn met kunstenaars waar ik direct op mijn beurt fan van ben geworden. Voor de verder weg buren die niet wisten van het bestaan van de Hoogzit en alle andere onbekenden die hun positieve energie meebrachten en de dagen tot een stralende ervaring maakten. En uiteraard dank aan de organisatie voor het sturen van de uitnodiging. Het was me een waar genoegen.

Met creatieve groet,

 

Mandy

 

 

June 24 and 25 was the day. Our first participation in the National Open Studio Weekend. I say ours, because the party was divided between the club members who frequent Atelier de Hoogzit and the undersigned.

 

Given the temperatures, I feared that I might have chosen the profession of ice cream peddler rather than artist. But despite the 28 on Saturday and 31 degrees Celsius on Sunday, it was unexpectedly but hopefully pleasantly busy!

 

One visitor after another walked up the path and viewed the open barn for the benefit of Brooks Hospital, where I presented PK Art (paintings of horses and vintage cars), then they were able to offer my mother's delight in the form of Veluwe scenes. And upstairs those interested found a variety of topics from the club members presented on the work tables.

 

Also some illustration works of myself and work in the making.

 

Thanks to all visitors for the warm reactions and new connections made with artists that I immediately became a fan of. For the further away neighbors who didn't know about the existence of the Hoogzit and all the other new comers who brought their positive energy and made the days a radiant experience.

 

And of course thanks to the organization for sending the invitation. It was a pleasure.

 

With creative regards,

 

Mandy